Videointervjuer


I 1989 laget NKI en serie på seks 30-minutters videoprogrammer til kurset Grunnleggende databehandling. Dette kurset, som antakelig var det første nettbaserte kurset i Europa, dannet grunnlaget for NKIs nettbaserte utdanning. Programmene ble vist på lokale TV-stasjoner over hele landet og distribuert på videokassetter til studentene på kurset. Programmene ble bygget opp rundt intervjuer av Bill Gates og flere norske IT-personligheter om deres synspunkter og erfaringer på viktige forhold innen IT-utviklingen. Programserien inneholdt seks programmer som i dag først og fremst har historisk interesse. Dersom du har bredbånd, kan du se programmene ved å klikke på linkene nedenfor:

Mikrodatamaskiner: Lars Monrad-Krohn blir intervjuet om sine synspunkter og erfaringer på utviklingen av mikrodatamaskiner. Bakgrunnen for intervjuet er hans svært sentrale posisjon i oppstarten av Norsk Data, Mycron og Tiki Data. Programmet inneholder også "Knowledge Navigator", en presentasjon av Apples fremtidsvisjoner om mikrodatamaskiner og Lars Monrad-Krohns kommentarer til videoen.

Programmeringsspråk: Kristen Nygaard reflekterer rundt arbeidet han og Ole-Johan Dahl gjorde i utviklingen av programmeringsspråket Simula.  I 2002 fikk de både Turing-prisen og John von Neumann-medaljen for oppfinnelsen og utviklingen av objektorientert programmering og programmeringsspråket Simula. Deres bidrag på 1960-tallet regnes i dag som et av de mest betydningfulle forskningsresultater innen den norske IT-bransjen.
Tele- og datakommunikasjon : Programmet tar for seg situasjonen på tele- og datakommunikasjonsmarkedet i tiden før Internet og mobil kommunikasjon var kjent. Morten Flate Paulsen gir en introduksjon, så får vi se en video fra Televerket om ISDN-nettet. Til slutt snakker Anders Fongen om verdiøkende tjenester og datakommunikasjon.
Edb og personvern: Helge Seip forteller om sitt arbeid med edb og personvern og sine erfaringer fra den tiden han var leder av Datatilsynet. Programmet inneholder også en introduksjon der Erling S. Andersen presenterer noen problemstillinger rundt temaet.
Microsoft: Bill Gates blir intervjuet av Morten Flate Paulsen og Andreas Quale om utviklingen av MS-DOS, Windows og annen programvare under et kort opphold i Norge. Han svarer blant annet på spørsmålet: Hva er den sanne historien bak IBMs valg av MS-DOS til sin PC?Elektronisk Fjernundervisning: Første del av programmet presenterer bakgrunnen for programserien. Andre del er en samtale med Torstein Rekkedal om hva fjernundervisning er. I tredje del presenterer Morten Flate Paulsen NKIs elektroniske fjernundervisning. Dette var opptakten til dagens e-læring, læringsplattformer og nettbaserte utdanning. Til slutt er det et intervju med en av Norges første nettlærere.

Opplegg og regi for programserien er ved Morten Flate Paulsen. Da programserien ble laget, arbeidet han ved NKI Datahøgskolen, som senere har skiftet navn til NITH.