Årgang 5, nummer 2. Oktober 2002

Nettskoleavisen

Tredje kvartal også svært godt for Nettskolen

Ved utgangen av tredje kvartal hadde NKI Fjernundervisningen 4461 aktive nettstudenter. Det utgjør en økning på 572 studenter i løpet av tredje kvartal. Nettstudentene utgjør nå 37,3% av skolens 11949 fjernstudenter. Som vist i tabellen øker antall nettstudenter betydelig fra kvartal til kvartal:

3. kvart. 2001
3283
4. kvart. 2001
3419
1. kvart. 2002
3603
2. kvart. 2002
3889
3. kvart 2002
4461


Inntektene fra salg av nettkurs i årets tre første kvartal har økt mer enn 50% fra tilsvarende periode i fjor.

Antall solgte nettkurs har også hatt en stabil og kraftig vekst fra 1997 og frem til i dag. Figuren viser, måned for måned, hvor mange nettkurs NKI Fjernundervisningen har solgt de foregående 12 måneder. Pukkelen på kurven skyldes først og fremst ekstraordinært godt salg høsten 2000 og sviktende interesse for IT-kurs etter at dot-com boblen sprakk.

Nettundervisning ga bedre eksamensresultater enn nærundervisning

I nært samarbeid med Høgskolen i Hedmark, har NKI levert et nettbasert undervisningsopplegg for Forsvaret som innebærer at alle befalsskoleelevene kan få vekttallsgodkjent sine studier ved Befalsskolene. Eksamensresultatene viste meget oppmuntrende resultater for de 54 nettstudentene. Selv om man tar hensyn til at flere distraherende elementer kan ha spilt inn for de 456 studentene som tok vanlig undervisning og at nettstudentene kan ha vært bedre motivert og organisert, viste evalueringen av eksamensresultatene følgende: Kun 3% stryk til eksamen blant studentene som benyttet nettstudiet, mens nærundervisning ga hele 44% stryk til eksamen. Eksamenskarakterene var også betydelig bedre for nettstudentene. Dette bekrefter nok en gang at nettbasert fjernundervisning er en glimrende undervisningsform for voksne som velger denne undervisningsformen.


30-års jubileum for Forsknings og utviklingsavdelingen

NKI etablerte sin forsknings- og utviklingsavdeling i september 1972. Siden har NKI vært en av få fjernundervisningsinstitusjoner i verden med en egen avdeling for forskning, evaluering og kvalitetssikring av utviklings- og undervisningsaktiviteter.

Bakgrunnen for etableringen var at forskning på fjernundervisning i stor grad var oversett av de tradisjonelle universitetsmiljøene. Dessuten hadde NKI en sterk tro på at pedagogisk forskning og systematisk evaluering er den beste forutsetning for kvalitet i fjernundervisning. Avdelingen har i dag 15 ansatte med høy kompetanse innen sine fagfelter

Billedtekst: NKI Fjernundervisningens forsknings og utviklingsavdeling feirer 30-års jubileum

NKI Fjernundervisningen har fått nye nettsider

Den 16. september lanserte NKI Fjernundervisningen sine nye, egenutviklede web-sider på www.nki.no. Utviklingsteamet har arbeidet på spreng det siste halvåret for å utvikle en helt ny design og struktur på web-sidene. Resultatet har gitt oss et system som er langt bedre integrert med vårt studentadministrative system (STAS). I praksis vil det si at viktig kursinformasjon som for eksempel priser og antall vekttall automatisk hentes fra STAS. I tillegg har sidene blitt mye enklere å oppdatere og vedlikeholde. Vi mener også at sidene er blitt mye mer kundevennlige og lettere å finne frem i. Dessuten har de fått langt bedre søkemuligheter.

Det er markedsavdelingen som har ansvaret for disse sidene og Markedssjef Elisabeth Møystad forteller at markedsførerne har det utrolig spennende for tiden fordi Internetts betydning bare øker og øker:
?I dag ser vi at av alle de som søker informasjon om våre studier så søker over halvparten av disse informasjon på Internett. Denne utviklingen går ekstremt fort. Bare i august i år hadde vi en tredobling av besøkende på våre nettsider i forhold til samme måned i 2001. Dette viser helt klart viktigheten av Internetts betydning for markedsførere og jeg er derfor utrolig glad og stolt for at NKI har fått nye nettsider.?

Norges første mobile student

Line Fjellvær er den første studenten som tar i bruk NKI Fjernundervisningens eksperimentelle tjenester for mobile studenter. Hun påpeker at tilbudet gir henne et mer fleksibelt læringstilbud.
 
 Line var allerede i gang med studiet ? Specialization Program in International Online Education? (SPICE), og via dette fikk hun tilbud om å prøve seg som mobil student. Hun er nå i gang med utprøvingen etter at hun anskaffet en PDA (lomme PC) med tilhørende mobiltelefon for internett-tilknytning i juni.
Line er småbarnsmor og har en jobb der det er mye reising og feltarbeid. I tillegg har hun som mange andre en svært travel hverdag. ?Når en skal ta slik etterutdanning som det her er snakk om, må det skje når man faktisk har tid, og da er jeg ikke alltid i nærheten av en pc?, forteller Fjellvær til Computerworld. (http://www.computerworld.no/index.cfm?fuseaction=artikkel&id=DC5501B2-57BF-4001-A2172125BE499443)

Line er godt fornøyd med mulighetene til å lese kursinnholdet i e-bokformat på PDAen og til å kommunisere med lærer og medstudenter via e-post programmet på PDAen når hun er på reise. Nylig hadde hun med seg utstyret til Tanzania. Der erfarte hun at det var dyrt, men fullt mulig å skrive word dokumenter på PDAen og sende det som vedlegg til skolen via e-post med sitt mobile utstyr.
Når hun er på jobb eller hjemme, bruker hun som regel sin vanlige PC. Men PDAen bruker hun på flyet, på hotellrommet, og i andre små og store pauser i hverdagen. Hun har likevel ofte PDAen med seg og da fungerer den som en elektronisk notatbok, som hun bruker i sitt studiearbeid.

Line Fjellvær jobber i organisasjonen International Centre for Hydropower, og er så langt veldig godt fornøyd med få være forsøkskanin på mobil læring.

15-års jubileum for nettbasert utdanning

NKI Fjernundervisningens var antakelig først i Europa med å gjennomføre nettbasert fjernundervisning. Det første forsøket var i faget Grunnleggende databehandling høsten 1987. Forsøket ble gjennomført som ren fjernundervisning, uten noen form for samlinger. Kurset var bygget rundt et eksisterende brevkurs med seks studieenheter. For hver studieenhet måtte studentene besvare et oppgavesett og sende svarene inn til læreren som e-post gjennom NKIs egenutviklede Learning Management System (EKKO). Læreren kommenterte besvarelsene individuelt via systemet. Det ble også eksperimentert med gruppekommunikasjon i klassens diskusjonsforum.

Det deltok 4 studenter i forsøket høsten 1987. Våren 1988 økte antall studenter til 57. Inger Bergland, som var en av de som gjennomførte kurset høsten 1987, ga en skriftlig vurdering av kurset der det avslutningsvis står:

«Generelt vil jeg si at jeg vurderer opplegget svært positivt. Det er midt i blinken med et opplegg som ligger midt mellom «rene» brevkurs og kveldsundervisning. Man kan vel nesten sammenlikne det med «kombinertundervisning», som er en kombinasjon av brevkurs og forelesninger. Dette har jeg svært gode erfaringer med fra diverse artiumsfag. Jeg synes det er alle tiders å slippe å gå rett fra jobben til fem timers forelesninger to ganger i uka.»

Morten Flate Paulsen som var lærer på kurset hadde følgende vurdering av det: Hovedinntrykket mitt er at vi ikke klarte å utnytte de mulighetene systemet har til å skape et klassemiljø. Jeg mener at det skyldes at klassen var for liten og at studentene ikke hadde synkron progresjon i kurset. Undervisningen fungerte hovedsakelig som en elektronisk variant av et tradisjonelt brevkurs. Responstiden var kortere enn ved vanlige brevkurs. Det opplevde jeg som en fordel. Jeg var imidlertid nødt til å eksperimentere meg frem til en effektiv måte å kommentere studentenes besvarelser på. Studentene hadde åpenbart problemer med å lære seg modemkommunikasjon. Som lærer kunne jeg ønske meg et støtteapparat til å hjelpe studentene med disse problemene. Dette apparatet eksisterte i prinsippet ikke.

Enda et EU-prosjekt

NKI Fjernundervisningen har fått tilsagn om deltakelse i sitt åttende EU-finansiert forskningsprosjekt. Prosjektet går ut på å studere Student Support Services in E-learning Projects. Prosjektet er finansiert av EUs Minerva program. Våre prosjektpartnere kommer fra Tyskland, Italia og Irland.

Netlearning2002

En internasjonal konferanse om nettbasert læring http://www.netlearning2002.org/ avholdes i tidsrommet 25-27 november, 2002 i Ronneby i Sverige. Morten Flate Paulsen deltar i konferansens Scientific Committee.

Gode eksamensresultater for 72 timers hjemmeeksamen på Regnskapsskolen

Regnskapsskolen gjennomføres som et rent nettstudium over 1 år. Studiet består av 4 selvstendige kurs fordelt på to moduler. Det avlegges en eksamen etter hver modul, hvor den avsluttende eksamen gjennomføres som en omfattende 72-timers hjemmeeksamen hvor bruk av Rubicon PRO 1 regnskapsprogram er et sentralt element. Eksamensoppgaven ble lagt ut på nettet fredag 14.06 kl. 14, og besvarelsene måtte postlegges innen påfølgende mandag kl. 14. Evaluering av eksamensresultatene var også ved vårens eksamen oppløftende. 30 kandidater gjennomførte eksamen med 4 i snitt (6 beste karakter), kun 1 kandidat fikk stryk. Alt i alt er erfaringene med denne type hjemmeeksamen gode og vi vil derfor fortsette å utvikle nye, nettbaserte eksamener til Regnskapsskolen.