Årgang 9, nummer 1. April 2006

Innhold

Kvinnelige nettstudenter best på relasjonsbygging?
Læringspartnere: Hvordan virker Nettskolens nye tilbud?
Læreren som lærer studentene å lære
Salg av nettkurs i hundre
Fornøyde studenter i Nettskolens store spørreundersøkelse
Nytt materiell om lese- og skrivevansker
Omtale av Nettskolen i media

Kvinnelige nettstudenter best på relasjonsbygging?

I midten av mars 2006 introduserte Nettskolen en tjeneste for å søke etter og etablere kontakt med læringspartnere. Dette er en ny og unik tjeneste innen fjernundervisning, og derfor kan det antakelig finnes mange forskjellige forventninger til potensielle læringspartnere: en nabo, en diskusjonspartner, en venn, en mentor, eller en inspirator?

Det er allerede 800 studenter som har krysset av for at de ønsker en læringspartner, så det er mange å velge mellom. En interessant observasjon, som gir grunnlag for mange refleksjoner om kvinners spesielle kompetanse på relasjonsbygging, er at blant de første femti læringspartnere var det nesten bare kvinner. De få mennene som hadde en læringspartner, var alle invitert av kvinner. Derfor stilte vi fem kvinnelige nettstudenter følgende spørsmål:

Hva slags læringspartner ønsker du deg?
 
Ellen Skogheim, 1350 Lommedalen
Nettjournalistikk

"Jeg ønsker meg en eller flere læringspartnere å jobbe sammen med, enten via nettet eller at vi treffes. En fra samme kurs, som jeg kan utveksle tanker og ideer med. Mine læringspartnere må kunne jobbe og tenke selv, ha egne meninger og ikke være redd for å stå for dem."

Foreløpig tillater 16 av 263 studenter i postnummerområdet som starter på 13 at Ellen ser deres personlige presentasjon.Elisabeth Juul Skjæveland, 4517 Mandal
Lønns- og personalskolen

"Det jeg ønsker meg, er en læringspartner som jeg eventuelt kan treffe og utveksle ideer, erfaringer og synspunkter med. Helst en som driver med det samme lærestoffet, men en som driver med noe annet går og fint. Kan være spennende å utveksle andre erfaringer og. Det er viktig med det sosiale, da det å studere alene på nett kan bli ensomt og lite motiverende noen ganger. Vi trenger alle litt inspirasjon og motivasjon i en læresituasjon som dette."

Foreløpig tillater 7 av 38 studenter i postnummerområdet som starter på 45 at Elisabeth ser deres personlige presentasjon.


Olga Lakskjønn, 2760 Brandbu
Regnskapsskolen

"Jeg tror at det skal bli veldig bra både å finne noen i nærheten for samarbeid og å holde kontakt ved hjelp av e-post med mange andre i hele Norge. En student med god erfaring som kan være fadder eller mentor er også ønskelig."

Foreløpig tillater 8 av 41 studenter i postnummerområdet som starter på 27 at Olga ser deres personlige presentasjon.


Katja Völker, 0188 Oslo
Regnskapsskolen

"Jeg ønsker meg kontakt med noen andre nettstudenter som bor i nærheten av meg slik at vi kan møtes og diskutere og utveksle erfaringer om studiene. Det vil si at jeg helst vil ha en læringspartner som tar samme fag slik at vi kan lære sammen og støtte hverandre. Dessuten er det en hjelp til å følge opp studiene."

Foreløpig tillater 12 av 64 studenter i postnummerområdet som starter på 01 at Katja ser deres personlige presentasjon.Bildene er hentet fra studentenes personlige presentasjoner på Nettskolen, og gjengitt her med tillatelse fra studentene.

Læringspartnere: Hvordan virker Nettskolens nye tilbud?

I mars 2006 hadde 2500 av Nettskolens 7000 studenter lagt inn en personlig presentasjon, og nye presentasjoner kommer hver dag. Mange følger skolens anbefaling om å legge inn informasjon om utdanning, yrkeserfaring og personlige interesser. Et eksempel på dette er vist i presentasjonen nedenfor.

Bildetekst: Personlige presentasjon gjengitt med tillatelse fra Maria Sundberg
 


I tillegg til det studentene selv skriver i presentasjonen, hentes postnummer og kursangivelse fra NKIs studentadministrative system (STAS) som vist nedenfor. Dersom de har angitt at de ønsker en læringspartner, vises det også en invitasjonsknapp.

Vi spør om studentene ønsker læringspartnere, og innhenter tillatelse til å vise personlig informasjon som vist nedenfor. Studentene kan endre disse innstillingene når som helst.For å bygge opp et størst mulig læringsfellesskap, ønsker NKI at flest mulig krysser av for Åpen og færrest mulig krysser av for Lukket.

Verdien av læringsfellesskapet øker etter hvert som flere legger inn sine personlige presentasjoner og gir medstudentene tilgang til dem. Tabellen nedenfor viser at 1484 studenter hadde krysset av frem til 20. mars. Da var det 52% som ønsket seg læringspartnere. Dessuten var det 30% som hadde krysset av for at deres presentasjon skal være åpne for alle.

Vil ha partner Vil ikke ha partner Sum Prosent
Lukket 45 246 291 20
Begrenset 426 317 743 50
Åpen 304 146 450 30
Sum 775 709 1484
Prosent 52 48 100
Studentene kan finne potensielle læringspartnere ved å søke på navn, e-postadresse eller postnummerregion i skjermbildet nedenfor.Siden NKI har så mange studenter som er spredt over hele landet, vil de fleste finne noen i sitt nærmiljø. Søker man for eksempel på studenter som har postnummer som begynner på 13, får en typisk student 40 treff som vist i listen nedenfor.Dersom man finner noen interessante medstudenter, kan man se på deres personlige presentasjon og eventuelt invitere dem til å bli læringspartnere. Nedenfor vises et skjermbilde til en student som har fem læringspartnere og i tillegg både har sendt og mottatt invitasjoner som foreløpig ikke er besvart.
Læreren som lærer studentene å lære

Anne-Lise Indergaard er en av lærerne i Lær å lære, et nettkurs med flere hundre studenter. Hun er cand.mag med kjemi, matematikk og pedagogikk i fagkretsen. Siden 1984 har hun vært lærer ved NKI Fjernundervisning.

Bildetekst: Anne-Lise Indergaard er nettlærer på kursene Lær å lære og Matematikk
 
Lær å lære er et viktig kurs både for studentene og NKI fordi det er første kurset for nye nettstudenter. Dermed er det et kurs der nettstudentene skal lære seg gode arbeidsvaner og å bruke Nettskolens muligheter og verktøy. Samtidig bruker NKI dette kurset bevisst for å innarbeide sin læringsfilosofi for nettstudenter:

NKI Fjernundervisning skal legge forholdene til rette for at studentene kan nå sine læringsmål gjennom optimal individuell fleksibilitet i et læringsfellesskap der studentene skal være en ressurs for hverandre uten å være avhengige av hverandre.
 
For å støtte opp om dette læringsfellesskapet, ønsker NKI at flest mulig studenter legger ut gode personlige presentasjoner av seg selv. Anne-Lise forteller at det er både spennende og interessant å lese alle de personlige presentasjonene. Hun føler at de bidrar til å skape et mer personlig forhold til studentene. Mange presentasjoner inneholder fine bilder og informasjon som viser at nettstudentene ofte er travle mennesker med både familie og jobbforpliktelser. Det er spesielt imponerende å se så mange målbevisste kvinner som klarer å kombinere nettstudier med ansvar for både små og store barn. De personlige presentasjonene inneholder også informasjon om studentenes postnummer og hvilke NKI kurs de tar. Dermed blir det lettere for dem å samarbeide med hverandre.

En annen ting Anne-Lise opplever som interessant med kurset Lær å lære, er at det er studenter fra mange forskjellige studier som tar dette kurset. Det gir dermed mulighet til å knytte kontakt mellom studenter som har forskjellige interesser og bakgrunn. Hun er derfor glad for at Nettskolen nå gir studentene nye muligheter til å søke etter og knytte kontakt med læringspartnere på tvers av studier og kurs. Siden Nettskolen har ca 7000 studenter, er det sannsynlig at de aller fleste kan finne en læringspartner i sitt geografiske nærmiljø. Hun oppfordrer spesielt de uerfarne nettstudentene i kurset Lær å lære til å søke etter læringspartnere blant mer erfarne nettstudenter.
Bildetekst: Utsnitt av skjermbilde som studentene bruker når de skriver inn sine svar på Tankedelingsoppgavene.

 
I dette kurset har NKI også tatt i bruk funksjonen de har utviklet for Tankedeling. Ideen bak dette er at man kan få se hva andre studenter svarer, men bare dersom man skriver inn et svar selv. Studentene blir også bedt om å vurdere hvor nyttige de synes at svarene er. Det bidrar til at studentene reflekterer over hverandres svar samtidig som de nyttige svarene automatisk blir tatt vare på, mens de mindre nyttige etter hvert slettes.


Bildetekst: Anne-Lises bidrag til tankedelingen
Når vi spør Anne-Lise om hennes beste råd til nettstudentene, viser hun til de 11 punktene hun bidro med til Tankedelingen:

1. Planlegg studiene.
2. Skaff deg oversikt over kursmateriellet.
3. Les "Studietips" i studieveiledning og lærebok hvis de finnes.
4. Bruk målbeskrivelsene og prioriter det viktigste. Du kan ikke huske alt.
5. Les aktivt for å forstå. Søk hjelp om nødvendig.
6. Gjør notater mens du leser. Bruk egne ord.
7. Hør deg selv.
8. Repeter ofte, gjerne litt hver dag.
9. Pass på deg selv. Hvil deg når du er trøtt. Frisk luft og mosjon gir også nye krefter!
10. Ikke gi opp selv om du føler at det kan gå tungt i blant.
11. Finn fram til den studieteknikken som passer deg best.


Til slutt spør vi Anne-Lise om hun kan dele noen av sine erfaringer som NKI-lærer med oss, og hun svarer:

Arbeidet er veldig morsomt og inspirerende. Jeg har etter hvert blitt godt kjent med Norgeskartet, i og med at det kommer besvarelser fra alle kanter av landet. Noen er også bosatt i utlandet og sender innsendinger via e-post derfra.

Alle aldersgrupper er representert. For et par år siden var den yngste matematikkeleven 17 år og den eldste 75 år - begge like flinke. I et såpass langt kurs som i matematikk blir jeg ofte godt kjent med studentene ved at de sender inn mer personlige meldinger. På den måten får jeg følge dem gjennom både oppturer og nedturer i løpet av studiet. Kan jeg motivere dem til å komme i "mål", er det ekstra inspirerende. Det viser antakelig denne e-posten jeg fikk fra en student, vi kan kalle henne Kristine, som avsluttet et matematikkurs i fjor. Hun skriver:


Hei Anne-Lise!

Nå har resultatet av matteeksamen kommet. Det gikk bedre enn jeg hadde drømt om da jeg startet i vår. Jeg fikk 4, og det er jeg veldig godt fornøyd med. Du har vært til utrolig god hjelp og støtte. Det har tilsynelatende vært slik at du har hatt større tro på mine mattekunnskaper enn det jeg selv har hatt, men jeg har naturligvis selv også vært strukturert og arbeidet iherdig med faget. Nå vil jeg starte med Ex Phil og Ex Fac og håper å komme inn på sykepleiestudiet til neste høst.

Du kan tro at både mannen min og sønnen min er stolte av meg, og nå kan jeg hjelpe sønnen min med matematikk i 10. klasse. Det er bra, det!

Ha det riktig godt, og nok en gang: Tusen takk for hjelpen!

Mange hilsener
Kristine


Salg av nettkurs i hundre

Ved utgangen av første kvartal har NKI Fjernundervisning akkumulert statistikk som viser at den sterke veksten i salg av nettkurs nå har vart i hundre måneder. I første kvartal 1997 solgte NKI 151 kurs. I 2005 økte tallet til 3616, mens NKI solgte hele 4553 nettkurs i første kvartal 2006. Det tilsvarer en vekst på hele 26 prosent.

Bildetekst. Grafen viser at NKI har hatt en kraftig, vedvarende og aksellererende vekst i antall solgte nettkurs de hundre siste månedene

Fornøyde studenter i Nettskolens store spørreundersøkelse

I perioden fra oktober 2005 til januar 2006 ble den tredje, store, webbaserte spørreundersøkelsen blant alle nettstudentene ved NKI Fjernundervisning gjennomført. Det kom inn til sammen 542 svar og NKI har all grunn til å være tilfreds med resultatene.

Figurtekst. Grafisk fremstilling av svarfordelingen


Figuren viser svarfordelingen på avkrysningsspørsmålene i spørreundersøkelsen. Selv om spørsmålene ikke er direkte sammenliknbare, antyder undersøkelsen at studentene er mest fornøyd med Nettskolens innsendingssystem og planleggingssystem. Det viser at satsingen på disse unike tjenestene har blitt tatt spesielt godt i mot. Det er også gledelig at studentene er veldig fornøyd med lærernes arbeid.

De verbale svarene viser at studentene er spesielt positive til fleksibiliteten i tid, sted og progresjon. De påpeker fordelen av å kunne kombinere studier med jobb, ansvar for små barn og utenlandsopphold. De positive kommentarene inneholder uttrykk som: bra tilbud, brukervennlig, blir fulgt opp, flott å kunne diskutere i forum, oversiktlig måte å studere på, undervisningsmåten er super, greit å få all korrespondanse på mail, hurtig og grei tilbakemelding, veldig bra å få bøker slik at man slipper å sitte ved pcen for å lese fag.

Det er mange positive kommentarer om lærerne. Typiske karakteristikker er: motiverende, rask, hyggelig, flink, positiv, kunnskapsrik, engasjert og hjelpsom. En del setter spesielt pris på gode kommentarer og tilbakemeldinger. Andre er spesielt positive til at lærerne er raske til å gi tilbakemeldinger. En fremhever spesielt at det er fint at lærerne tar kontakt når man er forsinket.

Det kom inn mange positive kommentarer til Nettskolens planleggingssystem. Typiske kommentarer var: Kjempebra, greit å sette opp en plan, hjelper til å holde struktur i studiet, gir mulighet til å jobbe i eget tempo, mindre stress, liker å planlegge selv, enklere å disponere tiden, forhindrer skippertak, hjelper meg å holde meg selv i nakken, mer fokusert på å få gjort innsendingene ferdig i tide.

Studentene er også positive til oppfølgingen de får. De bruker uttrykk som: veldig greit å få påminnelse når det trengs, dere er flinke til å følge med, supert, godt å få påminnelser, fikk e-post da jeg var for sen, tror det er viktig for de som ikke helt klarer å holde selvdisiplinen på topp.

Mange synes innsendingssystemet er bra. De bruker uttrykk som: bra, toppen, kjempebra system, det fungerer bra, enkelt og greit. Andre kommentarer er: bra å vite at besvarelsene ligger samlet utenom din egen disk, godt å ha alt tilgjengelig, fint å ha i forberedelse til eksamen, kjempefint å ha alt tilgjengelig fra studiesidene.

Nytt materiell om lese- og skrivevansker

NKI har den siste tiden arbeidet med problematikk knyttet til lese- og skrivevansker. Dette kommer i forlengelsen av den tidligere satsningen på universell tilrettelegging og talesyntese.

Det er mange voksne mennesker som sliter med lese- og skrivevansker. Det er viktig at alle som er involvert i undervisning har kunnskap om emnet, slik at undervisningen av studentene det gjelder kan bli best mulig.

Vi er opptatt av at NKIs lærere møter studenter med lese- og skrivevansker på en god måte, og vi har derfor utviklet informasjonsmateriell om emnet som er tilgjengelig på lærernes websider. I materiellet får de tips om hvordan de kan hjelpe de som sliter med lese- og skrivevansker.

Andre som er interessert i emnet, finner informasjon for studenter med lese- og skrivevansker på Nettskolens åpne websider.

Omtale av Nettskolen i media

Bli hva du vil - når du vil , VG, 8.02.06. Ingress: Du kan bli lærer, sykepleier, IT-konsulent eller ta bachelorgrad i økonomi fra din egen stue.

Nesten alt kan studeres over nett , VG, 8.02.06. Ingress: I hjørnet av stuen er Jorunn Amundsens klasserom.

Rekordår for nettkurs hos NKI , Digi, 18.01.06. Ingress: Stadig flere velger å ta utdannelsen over nett, viser ferske tall fra NKI Fjernundervisning

Utdanning er lett på nett , Aftenposten 17.01.06. Ingress: En hektisk hverdag med full jobb, små barn, hus og ektefelle er ikke noe hinder for å ta mer utdanning. Det er et hav av muligheter ved å utdanne seg på nettet. Stadig flere kaster seg på bølgen.

Nettkurs øker kraftig , Budstikka 17.01.06. Ingress: Nettsuksess. 2005 ble et rekordår for NKI Fjernundervisning på Bekkestua. Antall solgte nettkurs økte med 20 prosent.

Fornøyde nettstudenter , Bygg.no, 05.01.06. Ingress: Tidligere denne uka presenterte vi en undersøkelse som viste at svenskene var misfornøyde med nettundervisning, men en ny norsk undersøkelse kommer med en annen konklusjon.

Solgte 20 prosent flere nettkurs , Norgesuniversitetet, 05.01.06. Ingress: 2005 ble nok et rekordår for NKI Fjernundervisnings nettskole, der antall solgte kurs økte fra 10.202 i 2004 til 12.217 i 2005.

Gode nettlærere ved NKI og NKS , Norgesuniversitetet, 05.01.06. Ingress: Hele 78 prosent av nettstudentene i NKIs studentundersøkelse er svært fornøyd eller fornøyd med lærerens arbeid. Hos NKS sier 71 prosent sier at de har fått den hjelp de ønsker og 22 prosent har delvis fått den hjelp de ønsker.

Borlänge Tidning, 13.01.06. Sitat fra artikkelen : "1936 genomgick Birger per korrespondens en kurs i karikatyrteckning och musikteori vid NKI - Noréns Korrespondens-Institut."

Lånekassen.Tyra Erna Pedersen, nettstudent ved NKI Fjernundervisning, vinner PC i lånekassens konkurranse.