Årgang 3, nummer 1. Desember 2000

2000 et godt år for Nettskolen
Antall kurspåmeldinger ved Nettskolen økte kraftig også i år 2000, og det totale antallet kurspåmeldinger kom opp i 5911. I juni 2000 kom kursinnmelding nummer 10 000 siden oppstarten i 1987. Ved utgangen av året hadde vi 2569 aktive nettstudenter og ca 45 studier med til sammen 150 kurs på nettet. Premiering av beste Nettskolelærer

Figur 1. Antall kurspåmeldinger per år ved NKI Nettskolen i perioden 1987-2000


Kurspåmelding nummer 10 000
Ole Johansen fra Moss ble hedret for Nettskolens kurspåmelding nummer 10 000. Dette ble markert ved at Johansen, som følger Adb-kandidatstudiet, fikk en bedre middag og gratis studier for 10 vekttall.

Hederlig omtale av NKIs nettbaserte undervisning
The International Review of Research in Open and Distance Learning www.irrodl.org la ved årsskiftet ut et nytt temanummer om nettbasert utdanning. Dette nummeret (Volume 1, Number 2) inneholder case-beskrivelser av fjernundervisningsinstitusjoner som har utmerket seg i overgangen til nettbasert utdanning. NKI Nettskolen er den eneste institusjonen fra Europa som er presentert med artikkelen: The NKI Internet College: A Review Of 15 Years Delivery Of 10,000 Online Courses. De andre institusjonene er: Indira Ghandi National Open University, Athabasca University, Deakin University, University of South Australia, Empire State College og Regent College.

Nyansettelser
Sommernen 2000 ansatte NKI tre nye medarbeidere som arbeider med utvikling av Nettskolen. IT-konsulent Bente Midtsvee arbeider med multimedia og grafisk design, mens stipendiat Elsa Braadland og utviklingsingeniør Tommy Skodje arbeider med utvikling av Nettskolens administrative system.

Beste nettlærer
Antallet lærere ved Nettskolen er stadig stigende og ved utgangen av året hadde vi ca 75 nettlærere. To av lærerne har undervist over nettet siden 1991. Med ønske om at Nettskolen skal bli så bra som mulig - og at studentene skal føle de får den hjelp og veiledning de trenger, gikk vi ut med en oppfordring til studentene om å kåre de 3 beste lærerne i høstsemesteret 1999. Juryen, som besto av 2 av Nettskolens studenter og en representant fra skolen, kåret de tre "beste" lærerne ved Nettskolen i høstsemester 1999 ut fra studentenes innspill.

Valget falt på: 1. Bjørn Helgeby, 2. Einar Onsum, 3. Svein C. Øydneskleiv. De mottok en påskjønnelse i form av henholdsvis kr 6000, kr 4000 og kr 2000 som takk for flott innsats! Bjørn Helgeby ble kåret til beste nettlærer fordi han gir raske, positive og utfyllende tilbakemeldinger til sine studenter. Han leverer grundige arbeider med innsendingsoppgavene og gir ros, ris og konstruktive kommentarer. Helgeby yter service til studentene, er motiverende og inspirerende. Han er aktiv med tips og råd og gir god oppfølging på forum. Han får også positiv omtale fordi han supplerer lærestoff med egne innledninger til studieenhetene.

Nytt administrativt system
Høsten 2000 arbeidet vi intenst med å utvikle Nettskolens nye administrative system. Dette systemet vil først og fremst gjøre det enklere for NKI å administrere et stort antall studenter, kurs og lærere. Studentene vil også merke noen forbedringer når systemet kommer på lufta. Kurssidene vil få en oppdatert grafisk design, studentene vil få et mer personlig brukergrensesnitt, og brukerne trenger ikke å oppgi brukernavn og passord så ofte som de gjør nå.

Bedriftskunder
Interessen for bedriftsinterne nettkurs økte betraktelig i 2000 og Nettskolen innledet et samarbeid med flere bedrifter og organisasjoner i løpet av året. Blant disse var: Norges Fotball Forbund, Gjensidige NOR, Forsikringsakademiet, Strax-skolen, og EB-kurssenter.

CISAER og Web-edu
Sommeren 2000 fullførte NKI CISAER-prosjektet (www.nettskolen.com/cisaer). Det var et EU-finansiert prosjekt der NKI samarbeidet med bl.a. Open University i England om å kartlegge og evaluere web-basert fjernundervisning. Prosjektet analyserte 130 institusjoner i 27 land. NKI skal videreføre dette arbeidet i Web-edu, et nytt EU-finansiert prosjekt med spesiell fokus på de administrative systemene som anvendes i forbindelse med nettbasert utdanning

Fra e-læring til m-læring
NKI ble med i et nytt EU-prosjekt som skal utvikle fremtidens utdanning basert på trådløs teknologi. Prosjektet ledes av mobiltelefon giganten Ericsson, og har fått navnet From e-Learning to m-Learning. Finansieringen skjer blant annet med midler fra EUs Leonardo da Vinci program og budsjettet er på totalt ? 400 000, som tilsvarer Nkr 3 200 000.

Initiativtakeren til prosjektet er det internasjonale opplæringssenteret til Ericsson i Irland. Deltakere er, foruten forskere fra NKI Fjernundervisningen, også Deutche FernUniversität og fjernundervisningseksperter fra Irland og Italia. Hensikten med prosjektet er å utvikle teknologi og læringsmiljøer hvor fjernundervisningen formidles via mobil datakommunikasjon og trådløse nettverk. Prosjektet skal analysere og studere brukervennlighet, didaktiske og tekniske muligheter og kostnadseffektivitet i forbindelse med trådløs teknologi og læring.

Multimediaweb
Gjennom sin deltakelse i EU-prosjektet Multimediaweb, har NKI øket sin kompetanse på bruk av multimedia på nettet og utviklet multimediaelementer til flere kurs. Det ble blant annet utviklet video, audio, interaktivitet og animasjoner for Arbeidslederskolen og Multimedianett.Figuren viser hvilke institusjoner som samarbeidet i prosjektet.

SPICE
I 2000 lanserte NKI studiet Specialization Program in International Online Education (SPICE) på engelsk med ambisjon om å tilby det via Internett til studenter over hele verden. Studiet er bygget opp rundt en web-tjeneste (www.nettskolen.com/spice), og det består av følgende kurs:
  • SPICE 601: Introduction to International Online Education
  • SPICE 602: Design and Development of Online Courses
  • SPICE 603: Online Teaching and Learning
  • SPICE 604: Administration Systems and Support Services for Online Education
  • SPICE 605: International and Comparative Online Education
En gruppe masterstudenter fra University of Syracuse i USA gjennomførte en evaluering av de tre første kursene våren 2000. Evalueringsrapportene var tildels svært positive. Høsten 2000 gjennomførte 11 kanadiske studenter SPICE 602 som en del av studiet Master of Distance Education ved University of Athabasca med gode resultater. I november startet 17 ansatte ved Høgskolen i Narvik på SPICE 601.