Årgang 8, nummer 4. Desember 2005

Innhold

Stor spørreundersøkelse viser fornøyde nettstudenter
Chatrine og hennes mor er nettstudenter i Nepal
Dag Moltubak, norsk nettlærer i Finland
Nok et rekordår for NKI, sterk vekst i 96 måneder
Nytt studium: Nettjournalistikk
Stort potensial i nettverk for kooperativ læring
Visste du at
Nye rapporter og foredrag på nettet
Medieomtale

Stor spørreundersøkelse viser fornøyde nettstudenter

NKI Fjernundervisning er i ferd med å gjennomføre sin tredje store spørreundersøkelse der alle nettstudentene blir bedt om å svare på spørsmål om sine synspunkter på NKIs studietilbud. Spørreskjemaet vil være tilgjengelig for studentene ut året og vi håper på å få inn ca 500 svar. Som grafen viser, er de foreløpig resultatene veldig positive etter at 378 svar har kommet inn. Det er for eksempel hele 87% av de 378 respondentene som er svært fornøyde eller fornøyde med å være nettstudent. Bare 2 % svarer at de er misfornøyd eller svært misfornøyd.Chatrine og hennes mor er nettstudenter i Nepal

Chatrine Henie Johansen er snart 20 år og bor i Nepal. Hun gikk første året på videregående i Norge og de to siste på en amerikansk internasjonal skole i Kathmandu, Nepal. Fordi hun gikk på en amerikansk skole, må hun ta Samfunnslære, Norsk og Nyere historie for å få generell studiekompetanse i Norge.  

Bildetekst: Chatrine Henie Johansen i Nepal er en av NKIs 150 nettstudenter i utlandet.
 
Hun sier til Nettskoleavisen: ?Jeg er svært fornøyd med at jeg kan ta disse fagene som nettstudent ved NKI Fjernundervisning. Hadde det ikke vært for nettskolen så hadde jeg måtte komme tilbake til Norge for å ta disse tre fagene og da hadde det ikke vært mulig for meg å studere fashion design. Kommunikasjonen mellom Nepal og Norge har vært kjempebra så langt og det har ikke vært noen problemer. Nå er jeg straks ferdig med Samfunnslære. Det har vært et interessant kurs og jeg føler at jeg har fått god hjelp fra min nettskolelærer. Jeg har lagt inn min egen fremdriftsplan på Nettskolen og holdt meg til den. Fremdriftsplanene er en veldig god ordning fordi den minner deg på hvor lang tid det er igjen til neste innsending og det motiverer deg til å jobbe med fagene isteden for å utsette det. Nettskolen har for meg og min mor vært den beste og eneste løsningen til å komme videre med våre norske utdannelser, og det til tross for at vi bor og har bodd i utlandet over en lengre tid. NKI har også lagt forholdene til rette for at mor kan avlegge eksamen ved den norske ambassaden her. Jeg har hatt en veldig positiv opplevelse med NKI og jeg kan på det sterkeste anbefale nettskolen for folk som jobber, men samtidig har lyst til å studere.

Ved siden av å ta disse tre fagene studerer Chatrine fashion design ved IEC, School of Art and Fashion Design i Kathmandu, og hvis alt går etter planen blir hun klesdesigner til høsten.Bildetekst: Et eksempel på hvordan planleggingssystemet kan se ut for en oppdiktet student.

Dag Moltubak, norsk nettlærer i Finland

Dag Moltubak bor i Finland og er nettlærer for flere hundre nettstudenter i Norge og noen norske nettstudenter i andre land. Han har allsidig ledelseserfaring fra offentlig og privat virksomhet, og fra mangeårig drift av eget rådgivningsfirma innenfor områdene markedsføring og markedsføringsledelse, kostnads- og inntektsanalyse, regnskap, prosjektstyring og prosjektøkonomi samt strategi.

Bildetkst: Nettlærer Dag Moltubak i Finland med familiens labrador "Uffe".
 
Når Nettskoleavisen spør om hvordan arbeidsdagen hans er, svarer han: Jeg er svært fornøyd med systemet NKI har utviklet slik at studentene kan registrere sine individuelle progresjonsplaner. Det hjelper studentene til å nå sine mål. Det medfører også at jeg får oversikt over hvor mange besvarelser jeg kan regne med å motta i dagene og ukene som kommer. Dermed blir det lettere for meg å planlegge arbeidsbelastningen min i tiden fremover. Det er dessverre fremdeles en del studenter som ikke registrerer sine progresjonsplaner og det gjør det vanskeligere for meg å disponere arbeidsdagene mine.

En annen fordel med planleggingssystemet er at jeg ser når studentene blir forsinket i forhold til fremdriftsplanene sine. Jeg har gjort det til en vane å sende ut en liten påminnelse via e-post til studenter som blir mer enn 20 dager forsinket. Studentene forteller meg at de setter pris på denne påminnelsen. En del oppdaterer straks planene, andre sender besvarelsene kort tid etter påminnelsen. Jeg er overbevist om at disse påminnelsene hjelper mange til å komme videre i kursene sine.


Dag Moltubak forteller at han vanligvis mottar et sted mellom 5 og 10 studentbesvarelser hver dag. Han er stolt av at han det siste halvåret i gjennomsnitt har brukt et døgn på å gi studentene en tilbakemelding med kommentarer på besvarelsen. Det skinner igjennom at han gjerne vil være raskere enn gjennomsnittet blant nettskolens lærere, som har ligget stabilt rundt to dager det siste året.

Bildetekst: Utsnitt av Dag Moltubaks websider.
 
Noen studenter sender fremdeles sine besvarelser direkte til min e-postadresse. Men jeg oppfordrer sterkt alle studenter til å bruke nettskolens websider når de skal sende inn besvarelser. Da blir både besvarelsene og mine tilbakemeldinger lagret i studentens mappe på nettskolen. Dermed kan både jeg og studenten i ettertid lett finne tilbake til gamle besvarelser og kommentarer.

En annen grunn til at jeg sterkt oppfordrer studentene til å sende inn besvarelsene via nettskolens websider er at jeg da får en påminnelse på mine sider om at studenten har levert og venter på en kommentar på meg. Dette reduserer sjansen for at en studentbesvarelse skal bli oversett i flommen av e-post - eller at jeg overser noe i en travel arbeidssituasjon.

Når Nettskoleavisen spør hva som gjør at han har valgt å bo i Finland og undervise norske nettstudenter, svarer han:

Ettersom jeg har bodd og arbeidet mye utenlands, har dette av naturlige årsaker ført til at familien er blitt ganske internasjonal. Hittil har siste "stopp" blitt Finland og avstanden i tid mellom Helsingfors og Oslo, er ikke lengre enn mellom Oslo og Holmestrand, så det blir jo "hipp som happ" hvor jeg sitter og utfører arbeidet. Kontakten med studenter og elever blir jo den samme, men jeg ser frem mot den dagen vi kan "møtes ansikt til ansikt" på nettet.

Utover arbeidet, er også fritidsmulighetene her, stort sett de samme som i Norge. Turterrenget er ypperlig, både for sommer- og vinteraktiviteter, selv om høydeforskjellene ikke kan sammenlignes med den norske fjellheimen. Blant fritidsaktivitetene bør jeg vel også nevne den fantastiske skjærgården, dess like finnes vel knapt noe sted i Norden.

For en nordmann og kanskje spesielt for en bergenser, har det jo vært litt av en utfordring å venne seg til den finske badstuen - akkurat passe varm og med et bjørkeris til å masere stive muskler med, etter en lang dag foran PC-en - det finnes ikke noe bedre. Jo,- kanskje "kicken" som jeg fikk da jeg i sommer var med på bjørnesafari, og bjørnene skrapte med klørne på finerkassen jeg satt i - dette ga etterpå en helt ubeskrivelig følelse - jeg er jo i live. Dette siste, "jeg er jo i live" er også den "glad-følelsen" jeg har etter hver endt arbeidsdag med nettstudenter!

Bildetekst: Dag Moltubaks private bilde fra bjørnesafari i de finske skogene.


Nok et rekordår for NKI, sterk vekst i 96 måneder

2005 ble nok et rekordår for NKI Fjernundervisning, der antall solgte nettkurs økte fra 10202 i 2004 til 12217 i 2005. Økningen utgjør 20 %.


Bildetekst: Grafen viser økningen i NKIs salg av nettkurs. De kvartalsvise tallene for 2004 var: 2872, 1454, 3704, 2172. I 2005 ble tallene og den prosentvise økningen for de fire kvartalene henholdsvis 3616 (26%), 1605 (10%), 4625 (25%) og 2339 (8%).
 
Ved utgangen av 2005 har NKI Fjernundervisning akkumulert tall som viser en sterk og vedvarende vekst i salg av nettkurs i de 96 månedene det er ført statistikk over salget. I 1997 ble det solgt 938 kurs, i 2005 økte tallet til 12217.

Nytt studium: Nettjournalistikk

Bildetekst: Grafen viser fortløpende hvor mange nettkurs NKI Fjernundervisning har solgt i løpet av de siste 12 månedene.
Nettjournalistikk er utviklet for alle som ønsker en grunnleggende innføring i journalistiske metoder og ulike skriveteknikker med vekt på nettpublisering. Studiet er tilpasset dagens medievirkelighet og passer godt både for dem som trenger slik kunnskap i en arbeidssituasjon, og for alle som har en interesse for journalistikk. Studiet legger opp til aktiv bruk av Internett og er normert til ett år som deltidsstudium. Mer informasjon er tilgjengelig på: http://www.nki.no/produkt/studium.xsql?stpID=750E

Stort potensial i nettverk for kooperativ læring


Bildetekst: Et eksempel på en personlig presentasjon.

NKI har mottatt prosjektmidler fra VOX (www.vox.no) for å utvikle og evaluere tjenester som bruker læringsprofiler for å finne og koble studenter som ønsker å samarbeide. Det interne prosjektnavnet er CLIP som står for Cooperative Learner Information Profile. På norsk kan man si at hensikten med prosjektet er å lage et nettverk for kooperativ læring.

Nettverket besitter stor kompetanse og har et betydelig potensial som læringskooperativ.

Ved å bygge opp studentprofiler og tjenester som bygger på profilene, skal prosjektet gjøre det lettere å etablere uformell kontakt mellom studenter i et geografisk område eller med sammenfallende progresjonsplaner. I tillegg skal det bidra til å etablere formelle kontakter mellom studenter for å bedre deres studieprogresjon. Det kan for eksempel være etablering av formelle læringspartnere eller tilknytning til en fadder. Vi ser også for oss at det finnes læringssituasjoner der det kan være interessant å koble seniorstudenter med juniorstudenter i en slags mentor - lærling relasjon.

I tilknytning til prosjektet er det allerede over 2000 nettstudenter som har en personlig presentasjon, og stadig flere inkluderer et bilde av seg selv. Det er foreløpig to av tre studenter som har krysset av for at de ønsker seg en læringspartner. Fire av ti tillater at alle studentene på nettskolen kan se deres personlige presentasjon, mens en av ti tillater ikke at andre studenter ser deres personlige presentasjon.Bildetekst: Utsnitt av studentenes websider der de blir bedt om å ta stilling til om de ønsker seg en læringspartner.

  • Visste du at

  • Nettskolen hadde mer enn 20 000 pålogginger i november
  • Nettskolen har ca 150 nettlærere
  • Nettlærernes gjennomsnittlige responstid siste halvår er 2 dager


Nye rapporter og foredrag på nettet

NKI Fjernundervisning har publisert følgende nye rapporter og foredrag på nettet:

Torstein Rekkedal: Psykologi årsenhet som fjernundervisning. En kartleggings- og evalueringsstudie. Dette er sluttrapporten fra evalueringsstudien som er utført med tilskudd fra Norgesuniversitetet. Rapporten er tilgjengelig på http://www.nettskolen.com/forskning/pyskologi_aarsenhet2005.pdf
 
Torstein Rekkedal, Aleksander dye, Truls Fagerberg, Stein Bredal, Bente Midtsveen & John Russell: Design, Development and Evaluation of Mobile Learning at NKI distance Education 2000-2005. Dette er alle rapporter som er skrevet av NKIs prosjektmedarbeidere i de to Leonardoprosjektene om mobil læring. Rapporten er tilgjengelig på http://www.nettskolen.com/forskning/m_Learning_2000_2005.pdf
 
Morten Flate Paulsen holdt hovedforedraget Online Education: Trends and recommendations på Campus Innovation 2005 i Hamburg, 20.09.05. Foredraget ble filmet og lagt ut på http://www.campus-innovation.de/upload/videos/paulsen.wmv

Medieomtale

E-læring er ikke lenger reservert det lille fåtallet. Finansavisen 26.09.05. I ingressen står det: En av Norges fremste eksperter innen e-læring mener vi nå kan observere en megatrend fra de små og sporadiske forsøkene til større og vellykkede gjennomføringer av fjernundervisning over nett. Nå bør også SMB-bedriftene melde sin interesse.

Studieboom på nett. MegaMedia, nr 3, 2005. I ingressen står det: Vil du forbedre karakterene, ta datakortet, lære regnskap, studere journalistikk eller ta mastergrad? Gjør det på nett! Over 20 000 nordmenn studerer på denne måten, og de blir stadig flere.

Sørgesang for nettbasert utdanning. Læring & kompetanse, nr. 3, 2005. I ingressen står det: Søker man på Internett etter utdanningsmuligheter finnes det i dag flere hundre tusen tilbud, som dekker alt fra smale nisjer til mastergrader. I sin bok ?Online Eduation and Learning Management Systems? (NKI-Forlaget) peker utviklingsleder ved NKI Fjernundervisning, Morten Flate Paulsen, på de store fremtidige mulighetene ved nettbasert utdanning, og ikke minst noen av de feilene som er blitt begått.