Årgang 11, nummer 2. November 2008

Alle tidligere nummer av Nettskoleavisen er tilgjengelig på nettet via www.nettskolen.com. Alle Nettskolens web-sider kan leses opp med en datamaskinstemme. Klikk på Talesyntese i menyen nede til venstre om du vil høre dette nummeret av Nettskoleavisen.

Innhold

Studenterfaringer i Paris
De usynlige fjernstudentene
Flere Senior og Fellowstudenter
Intervju med styrets studentrepresentant
Jobbsøk: Nye ressurser og nytt kurs
Flere nye nettkurs
Nye elektroniske arbeidsbøker
Nettjournalistikk med virtuell redaksjon
Presseklipp og nyhetsbrev

Studenterfaringer i Paris

Senior Fellowstudent Thor Steinsland presenterte sine erfaringer som nettstudent på en stor, internasjonal forskningskonferanse i Paris den 21. oktober. Konferansen ble arrangert av EDEN - the European Distance and E-Learning Network i UNESCOs hovedkvarter.

Presentasjonen hans: How to manage 28 self-paced courses, three kids and a job in the North Sea, er tilgjengelig på nettet.
I presentasjonen fortalte Thor at han er 40 år og bor i Bergen. Han har arbeidet i Aker Elektro siden 1986, der han har vært alt fra lærling til formann og feltingeniør. Han har jobbet mest offshore, men det siste året har han gått i land for å jobbe som automasjonsingeniør på Akers kontor i Bergen. For å heve formalkompetansen sin, tar han Teknisk Fagskole gjennom NKI i samarbeid med Aker Elektro. Han startet som nettstudent i september 2005, og foreløpig har han fullført 23 av de 28 kursene han må ta for å gjøre ferdig skolen.

Thor Steinsland til høyre, sammen med EDENs president Alan W. Tait i UNESCOs hovedkvarter i Paris
Thor har en til tider hektisk jobb, er gift og er far til tre barn. Han forteller at det er ganske tøft å ta så mange fag ved siden av jobb og familie, men heldigvis fungerer NKIs planleggingsverktøy bra, slik at han klarer å holde framdriften oppe mot eksamenene.

Han anslår at han har brukt ca 120 timer per kurs og han har følgende råd til dem som vil kombinere utdanning med jobb og familieliv:
 1. Fokuser på familie, arbeid og studier
 2. Kutt ut organiserte fritidsaktiviteter, de stjeler for mye tid
 3. Ikke studer i feriene, hvis du ikke absolutt må
 4. Reserver din egen pult og PC til studiene for å unngå konflikter
 5. Avtal ukeplanen din med familien
 6. Sørg for støtte og forståelse hos arbeidsgiveren din
 7. Vær positiv - det er ditt valg å studere
Thor oppfordrer sine medstudenter til å bruke NKIs diskusjonsforumer aktivt. Han mener de som har læringspartnere vil ha nytte av å legge inn filer og arbeidsdokumenter i NKIs elektroniske arbeidsbok på nettet. Han har god nytte av NKIs verktøy for samarbeid og kommunikasjon med lærere og medstudenter. Han har laget en personlig presentasjon på www.nki.no/pp/steinslandt, det gjør det lettere å komme i kontakt med andre studenter og finne aktuelle læringspartnere. Selv har han en god læringspartner som han deler elektronisk arbeidsbok med.

Thor er fornøyd med NKIs planleggingsverktøy som lar ham følge sin egen fremdriftsplan. Han starter med å finne ut når det er eksamen og setter av like mye tid til hver studieenhet frem mot eksamen. Så anslår han hvor mye han må arbeide med hver studieenhet og forsøker å ligge i forkant av fremdriftsplanen sin. Han mener også at det er viktig å aldri hoppe over en eksamen. Det er veldig tungt å motivere seg til å ta et fag på nytt senere.

Når eksamen til jul er unnagjort, er det bare prosjektoppgaven som gjenstår. Der skal Thor og hans læringspartner Roald Gilje ta for seg instrumenteringen av et brønntre på Brage plattformen i Nordsjøen.
Når han er ferdig med disse studiene har han ikke planlagt flere studier sier Thor til Nettskoleavisen. Han kunne tenkt seg å lære spansk, men det blir nok en stund etter at fagskolen er unnagjort før det blir aktuelt. Fagskolen har vært en lang og krevende reise sier han, men nå når det nærmer seg slutten er han glad for at han tok valget.

Å ta teknisk fagskole har gitt meg mange flere valgmuligheter på jobbmarkedet, både på land og offshore. Den tidligere jobben min var bra, men etter så mange år er det fint å få muligheten til å endre jobbsituasjonen, og på den måten få utviklet seg sier Thor til Nettskoleavisen.

De usynlige fjernstudentene

Innlegget er skrevet av Morten Flate Paulsen
 
Jeg oppfordrer alle NKIs nettstudenter til å vurdere å gjøre sine personlige presentasjoner synlig i katalogen på www.nki.no/pp ved å krysse av for Global synlighet på sin Profilside. Det vil gjøre nettstudentene mer synlige som studentgruppe og bidra til at arbeidsgivere, politikere og andre beslutningstakere innen norsk utdanning får bedre forståelse for den store og samfunnsnyttige rollen fjernundervisning har. Jeg oppfordrer også alle til å vurdere å formidle dette budskapet videre til andre studenter de mener er positive til å stille opp som ambassadører for nettstudentene.
Usynlig student
Fjernstudenter er av forskjellige grunner lite synlige i det norske utdanningslandskapet, selv om det finnes noen forsøk på å belyse deres erfaringer. I 2002 publiserte Norgesuniversitetet 30 intervjuer med voksne studenter som har tatt etter- og videreutdanning på høyere nivå. Dette er personer i svært ulike livssituasjoner, alder og yrker som forteller om sine erfaringer med å studere ved siden av jobb.

I 2006 opprettet Norgesuniversitetet også en spesialkompetansegruppe som skulle arbeide for å overvåke, analysere og formidle systematisk kunnskap om den voksne student. Medlemmer av arbeidsgruppen publiserte boken Den usynlige student i 2007. På bokomslaget står det: "Voksne studenter som følger fleksible studiemodeller av ulike slag, er en av de raskest økende grupper i høyere utdanning. Paradoksalt nok er dette samtidig en "usynlig gruppe", i den betydning at den er viet liten utdanningspolitisk og forskningsmessig oppmerksomhet".
I denne sammenheng er det interessant å se på den nye studentkatalogen NKI lanserte 22. august 2008. Denne tjenesten gjør det mulig for brukerne å legge ut sine personlige presentasjoner i en åpen katalog på www.nki.no/pp. Det eneste en student eller en lærer trenger å gjøre er å gå inn på sin Profil side, krysse av for Global synlighet og opprette en webadresse til sin personlige presentasjon.

Alle Nettskolens 9500 brukere har personlige presentasjoner med noe informasjon om brukerne og deres kurs. Omtrent halvparten har i tillegg lagt inn ytterligere informasjon om seg selv, og som oftest skriver de litt om tidligere utdanning, arbeidserfaring og personlige interesser.

Antall presentasjoner i katalogen øker jevnt og trutt, og i slutten av november var det over 300 brukere som hadde lagt ut presentasjonen sin i katalogen. Jeg oppfatter denne utviklingen som interessant og viktig både for studentene, NKI og fjernundervisningsbransjen:

For det første, setter mange studenter pris på muligheten til å vise familie, venner, kolleger og potensielle arbeidsgivere hva de studerer. Andre ser fordelen med å bruke presentasjonen som en nettbasert CV som kan føre til nye, spennende jobbmuligheter. Uansett fremstår de fleste presentasjonene som interessante personlige hjemmesider med fokus på studentenes faglige meritter.

For det andre, er katalogen en verdifull ressurs for NKI. Både studentene og lærerne er svært gode ambassadører for fjernundervisning når de velger å fortelle om sine erfaringer i katalogen. De legger ut mye interessant informasjon for potensielle studenter og mange relevante nøkkelord for Google og andre søkemotorer. Alle disse positive og troverdige uttalelsene fra aktive studenter og lærere vil opplagt ha en positiv effekt på NKIs fremtidige rekruttering.

For det tredje, er det verdifullt for bransjen at så mange seriøse, hardt arbeidende og suksessrike studenter deler sine erfaringer og meritter i en åpen katalog på nettet. Deres utdanningsvalg og bakgrunn sier mye om hvem nettstudentene er. Det er viktig at alle med interesse for utdanning kan se at så mange vanlige mennesker arbeider hardt for å få seg en utdanning.

Eksempel på personlig profil

Fjernstudenter har vært relativt usynlige sammenlignet med andre studentgrupper. De møtes sjelden og er så opptatt med jobb, familieforpliktelser og studier at de ikke engasjerer seg i studentforeninger eller aksjonsgrupper. Forhåpentligvis kan NKI bidra til å gjøre fjernstudentene mer synlige gjennom den nettbaserte studentkatalogen slik at de kan få den oppmerksomheten og prioriteten de fortjener i norsk utdanning.

Flere senior og fellowstudenter

I forrige nummer av Nettskoleavisen skrev vi at NKI hadde opprettet hederslister for Senior Fellowstudenter, Fellowstudenter og Seniorstudenter som har fullført henholdsvis 20, 15 og 10 NKI-kurs. Alle som kvalifiserer til det, vil automatisk komme på hederslistene når de krysser av for Global synlighet på sin Profil side. Til sammen har NKI 55 Senior Fellowstudenter, 70 Fellowstudenter og 350 Seniorstudenter som kvalifiserer til å stå på hederslistene. Aller mest overveldende er det å se at studenten som topper listen har fullført imponerende 56 kurs som fjernstudent hos NKI.

Intervju med styrets studentrepresentant


Sidsel S. Thompson er studentrepresentant i NKIs styre
Sidsel S. Thompson representerer fagskolestudentene i styret til NKI Fjernundervisning. Hun jobber til daglig som driftsleder ved IT-Fornebu Eiendom. Selv om hun er en opptatt person, tar hun seg likevel tid til å svare på tre korte spørsmål fra Nettskoleavisen:

Hva synes du om NKIs nye studentkatalog?
 
Jeg er positiv til katalogen som lar studentene gjøre sine presentasjoner globale slik at de vises på www.nki.no/pp . I tillegg til at studentene blir mer synlige, så er det en måte å styrke samfunnsånden på Nettskolen. Nettsamfunn blir stadig viktigere når vi skal pleie kontakter, søke jobb, hente inspirasjon og utvikle nye tanker og ideer. Det ser vi også i virtuelle samfunn som faktisk tjener penger ved å skape noe på nettet som materialiserer seg i virkeligheten. I tillegg kan det inspirere NKI-samfunnet å se hva andre enkeltmennesker klarer å gjennomføre av kurs og studier. Det er også et faktum at mennesker som er aktive på flere plan skaper en bredere tillit på flere områder i samfunnet.
Er det andre måter du mener NKI kan bidra til å skape en slik samfunnsånd blant fagskolestudentene?
 
Det er supert med Forum - men det er lite aktivitet på noen av Fagskolens Forum. Jeg oppfordrer både studenter, lærere og ansatte til å være mer aktive og komme med informasjon fra arbeidslivet eller privatlivet som er relevant for utdannelsen. De fora som er aktive gir god inspirasjon til å fortsette studiet. Jeg er enig med det Tor Nørretranders skriver i boken Det generøse mennestet under kapittelet for Samfunnsånd - "Dess mere forbindelser det er mellom mennesker, dess mere tillit. Det er godt for samfunnet og for mennesket at vi angår hverandre. Det er også selvforsterkende: Jo mer tillit det er mellom mennesker, dess mer lyst har man på å vise tillit." Dermed vil vårt studium også bli forsterket og vi blir ennå bedre til å tjene samfunnet og føle oss trygge i rollene våre.
 
Hva annet brenner du for som studentrepresentant i NKIs styre?
 
Dagens fagskoleutdanning krever at man må beherske internett og programvare på PC. Jeg arbeider derfor for at alle som melder seg på kurs hos NKI skal få tilgang til Nettskolen. Fagskolestudenter må kunne bruke nettet, og ingen kan unngå å bruke programvare i sine yrkesvalg. Selv om NKI enda har mange brevstudenter, viser det seg ofte at brevstudenter sender inn besvarelser de har skrevet på PC. Denne urasjonelle og svært kostbare måten å drive fjernundervisning på er verken NKI eller fagskolestudentene tjent med.

Jobbsøk: Nye ressurser og nytt kurs

Mange NKI studenter vurderer i løpet av studietiden å søke på en ny jobb. Derfor har vi laget Jobbsøk! et nytt nettkurs som er basert på erfaringer fra Personalhusets omstillingsprogram. Kurset gir en praktisk innføring i hvordan man skriver CVer og jobbsøknader, hvordan man bruker Nettskolen og andre nettverk i jobbsøkingsprosessen og hvordan man bør opptre i et jobbintervju. Læreren skal blant annet hjelpe hver enkelt student med å skrive en attraktiv CV og gode jobbsøknader. Noen råd og tips fra kurset er lagt ut under Ressurser slik at de er tilgjengelig for alle NKIs nettstudenter.
Les mer om kurset Jøbbsøk! på nettet.

Flere nye nettkurs

Arbeidet med produktfornyelse pågår kontinuerlig, og følgende nye tilbud presenteres i NKIs nye kurskatalog fra desember 2008:
 • Butikkmedarbeider
 • Tegnekurs i ArchiCAD
 • Mestring av eget liv - flaks og uflaks
 • Prosjektmedarbeider
 • Lederstudium for varehandelen
 • Webdesign, 60 studiepoeng
 • Nettjournalistikk med virtuell redaksjon, 10 studiepoeng
 • Grunnleggende ernæring, 30 studiepoeng i samarbeid med Encefalon
 • Flere nye tilbud innenfor videregående skole
 • Flere nye tilbud i økonomi og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Buskerud
NKIs nye studiekatalog

Nye elektroniske arbeidsbøker

Gjennom K-Dok prosjektet har NKI fått støtte av VOX til å utvikle elektroniske arbeidsbøker der studentene kan lagre og dele filer med andre. Den første versjonen ble introdusert 10. september 2008 da både studenter og lærere fikk tilgang til menyvalget Arbeidsbok øverst på sine sider. Der kan man lagre filer slik at de alltid er tilgjengelige - uansett hvor man befinner seg i verden. Studentene kan for eksempel bruke dette til å lagre foreløpige versjoner av sine besvarelse og dele dem med sine læringspartnere.

Etter en måned var det ca 120 studenter og lærere som hadde lagt ut filer i arbeidsboken sin, og av dem var det ca 10 som hadde valgt å dele filer med sine læringspartnere.Vi regner med at bruken av tjenesten vil øke jevnt og trutt etter hvert som tjenesten blir bedre kjent.

Nettjournalistikk med virtuell redaksjon

Webjournalisten.com
Webjournalisten.com er et nytt nettsted for studenter i Nettjournalistikk med virtuell redaksjon.ved NKI Fjernundervisning og Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH). Nettstedet skal gi studentene mulighet til å arbeide i en virtuell redaksjon der de samarbeider om å publisere sine artikler ved hjelp av det nettbaserte publiseringssystemet Joomla.

Prosjektet har fått 300 000 kr i støtte fra Norgesuniversitet for å utvikle 10 studiepoeng i Nettjournalistikk med virtuell redaksjon. I tillegg til å utvikle den tekniske løsingen, skal prosjektet evalueres og resultatene skal publiseres i forskningsform. Utprøvingen og evalueringen vil ha spesielt fokus på erfaringer med bruk av internettbaserte publiseringsløsninger i en studiesituasjon.
Arne Jansen, som er ansvarlig redaktør for Webjournalisten.com og lærer i Nettjournalistikk ved NKI, forteller til Nettskoleavisen at det å lage journalistisk stoff for digital publisering skiller seg fra tradisjonell journalistikk på en rekke områder. Mulighetene for løpende oppdatering, bruk av bildeserier, video, flash-animasjoner og lenker skaper nye utfordringer for journalisten. I tillegg til å kunne skrive godt må nettjournalisten også beherske de øvrige muligheter som ligger i Internett som medium og forstå hvordan dette kan benyttes effektivt i informasjonsformidling.
Arne Jansen
Arne Jansen er svært fornøyd med de foreløpige erfaringene fra prosjektet. Han har inntrykk av at studentene setter pris på mulighetene til å publisere sine arbeider i en studentavis som er åpent tilgjengelig på nettet. Han ser også frem til å få tilbakemeldinger på hvordan studentene vil oppleve rollen som redaktører når de etter hvert skal redigere andre studenters bidrag.

Når Nettskoleavisen spør om den videre utviklingen av Webjournalisten.com, svarer Arne Jansen at det er inspirerende å se at the City University of New York's Graduate School of Journalism bruker den samme tekniske plattformen i sin studentavis NYCityNewsService. De kaller løsningen state-of-the-art multi-media newsroom og åpner for at studentene kan publisere både video- og radioreportasjer i form av YouTube videoer og Podcast programmer. Siden Webjournalisten.com har de samme tekniske mulighetene, er Arne Jansen svært interessert i diskutere samarbeid med utdanningsinstitusjoner som tilbyr kurs i digital fotografering, grafiske illustrasjoner, videoproduksjon eller radioreportasjer. Kanskje et slikt samarbeide kan danne grunnlag for et spennende nettbasert studium innen multimediajournalistikk - som til og med kan få utviklingsmidler fra Norgesuniversitete eller andre finansieringskilder?

Presseklipp og nyhetsbrev

Vi får jevnlig informasjon om at norske lokalaviser og nettsteder skriver artikler og notiser der NKI er nevnt. De som er interessert i å få en oversikt over hva som skrives om NKI i media, kan søke på NKI i Kvasirs nyhetstjeneste.

Svein Qvist-Eriksen, som er rektor ved NKI Fjernundervisning, ble intervjuet i Forum for Fjernundervisning nr. 2/2008.

Under overskriften NKI i Norge satsar på öppen studentkatalog! skriver det svenske nettstedet Learningnet den 3.10.2008 følgende innledning til en artikkel om NKIs studentkatalog: "Studenterna vid NKI kan välja att externt publicera sin egen personliga presentation. Förhoppningen är att extern publicering av presentationen och vilka kurser man gått ska inspirera andra att studera vidare".

Under overskriften Færre usynlige studenter? skriver Norgesuniversitetet den 26.09.2008 følgende innledning til en artikkel: Kan åpne studentprofiler på nett gi den store "usynlige" gruppen av voksne studenter mer oppmerksomhet?

NKI har i flere år trykket nyhetsbrevet Verdt og vite. Disse nyhetsbrevene er også tilgjengelige på NKIs nettsider.