Årgang 8, nummer 2. Juni 2005

Nettskoleavisen

Årgang 8, Nummer 2.
Juni 2005.
www.nettskolen.com

Femti tusen nettkurs: Fortsatt sterk vekst for NKI Fjernundervisning

En gang på sensommeren 2005 får NKI påmelding til nettkurs nr. 50 000. Det er temmelig nøyaktig 18 år etter at de fire første nettstudentene startet høsten 1987. Etter at kursinnmelding nummer 10 000 kom i juni 2000, har påmeldingene til nettkurs økt kraftig. NKI hadde for eksempel flere kurspåmeldinger første kvartal 2005 (3648) enn i hele 1999 (3228).

NKIs nettstudenter har gjennom årenes løp lagt ned et betydelig arbeid i sine kurs og studier. Til sammen utgjør 50 000 kurspåmeldinger over 5 millioner studietimer.

NKI Fjernundervisning (www.nki.no) hadde en kraftig økning i salget av nettstudier også i første kvartal 2005. Det representerer det desidert beste 1. kvartalsresultatet noensinne. I første kvartal 2005 solgte NKI 27% flere nettkurs enn i første kvartal 2004.
Rektor Svein Qvist-Eriksen forteller at NKI Fjernundervisning har tidoblet salget av nettstudier på syv år fra ca 950 kurs i 1997 til ca 10200 i 2004. NKI Fjernundervisning omsatte nettbasert utdanning for over 49 millioner kroner i 2004. Det tilsvarer en økning på 14 prosent fra 2003.

Tabellen og figuren nedenfor viser en kvartalsvis oversikt over antall solgte nettkurs ved NKI Fjernundervisning fra 1997.

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1. Kvartal
151
458
765
1316
1823
1917
2562
2872
3648
2. Kvartal
113
356
497
731
815
1424
1478
1454
3. Kvartal
431
876
1100
2463
1842
2555
2911
3704
4. Kvartal
258
458
866
1401
1244
1568
1740
2172
Sum
953
2148
3228
5911
5724
7464
8691
10202


KPMG-ansatte oppdaterer kunnskap om regnskapsloven med nettkurs fra NKI

KPMG har over 400 ansatte som må beherske den nye regnskapsloven i løpet av noen hektiske måneder frem mot neste regnskapsår. Dette er høyt kvalifiserte mennesker med stor arbeidsbelastning som bor og arbeider over hele landet. KPMG har valgt å samarbeide med NKI Fjernundervisning om å utvikle og gjennomføre dette som nettbasert opplæring.

Kristin Løvvik, senior manager for HR kompetanseutvikling med ansvar for læring og utvikling i KPMG, forteller at: "KPMG har valgt denne løsningen fordi den er svært fleksibel i forhold til tid og sted. Våre ansatte kan gjennomføre kurset når de har anledning til det, og de slipper å bruke tid på reise til våre sentrale kurslokaler. Vi mener også at dette er en kostnadseffektiv og rask måte å oppdatere kompetansen innen en virksomhet som er spredt over et stort geografisk område."

NKI Fjernundervisning har tilrettelagt KPMGs kursinnhold og tilpasset tjenestene i sin læringsplattform til KPMGs behov. Studierektor Kjell Thorstensen har stor tro på at denne løsningen kan være attraktiv for mange bedrifter. Han sier at: "NKIs systemer og organisasjon er godt egnet til å ivareta nettbasert kompetanseoppbygging i mange typer bedrifter. Det er antakelig særlig aktuelt i små og mellomstore bedrifter. Det er neppe verken rasjonelt eller kostnadseffektivt at slike bedrifter bruker sine ressurser på utvikling og drift av nettkurs."

Nettbasert opplæring i små og mellomstore bedrifter

NKI Fjernundervisning merker en økende interesse fra små og mellomstore bedrifter som ønsker å vite mer om hva NKI kan tilby innen utvikling og drift av nettbasert opplæring. Forsknings- og utviklingsavdelingen satser derfor på å utvikle et enda bedre e-læringstilbud til små og mellomstore bedrifter. Et av flere spennende tiltak er at NKI har søkt EU-midler til forskningsprosjektet E-Learning Quality for SMEs sammen med partnere i Tyskland, Spania, Irland, Nederland, Østerrike og Portugal. Prosjektet vil studere e-læringsbehovene i små og mellomstore bedrifter og utvikle bedre verktøy og metoder for å bedre avkastning og resultater på investeringene i e-læring.

Historiske NKI-intervjuer med Bill Gates og norske IT-personligheter på nettet

I 1989 laget NKI en serie på seks 30-minutters videoprogrammer til kurset Grunnleggende databehandling. Dette kurset, som antakelig var det første nettbaserte kurset i Europa, dannet grunnlaget for NKIs nettbaserte utdanning. Programmene ble vist på kabel-TV over hele landet og distribuert på videokassetter til studentene på kurset. Programmene ble bygget opp rundt intervjuer av Bill Gates og flere norske IT-personligheter om deres synspunkter og erfaringer på viktige forhold innen IT-utviklingen. Programserien inneholdt følgende seks programmer som i dag har betydelig historisk interesse:
  • Elektronisk fjernundervisning med en presentasjon av de erfaringene NKI hadde med fjernundervisning og nettbasert utdanning i 1987. Videoen inneholder også et intervju med en av Norges første nettlærere
  • Mikrodatamaskiner med Lars Monrad-Krohn
  • Programmeringsspråk med Kristen Nygaard
  • Tele- og datakommunikasjon med Televerket
  • Edb og personvern med Helge Seip
  • Microsoft med Bill Gates
Programmene ble digitalisert og lagt ut på nettet i forbindelse med at Lars Monrad-Krohn ble tildelt Rosings Hederspris. Interesserte kan se videoene via (http://www.nettskolen.com/pub/artikkel.xsql?artid=756).

Nettvideo om å være fjernstudent

Etter hvert som stadig flere har bredbåndstilknytning til Internett, blir det mer aktuelt å legge ut undervisningsvideoer på nettet. Denne våren har vi derfor digitalisert og lagt ut flere videoprogrammer på nettet. Dersom du har bredbånd og er interessert i hvordan det er å være fjernstudent, kan du for eksempel se NKI-videoen Lær å lære.

NKI-studenter får individuell oppfølging av egne progresjonsplaner

I forrige nummer av NettskoleAvisen skrev vi at NKI Fjernundervisning har utviklet et unikt verktøy for planlegging av hver enkelt students individuelle studieprogresjon. De individuelle planene følges nå automatisk opp av NKIs læringsplattform SESAM. Dersom en student blir ti dager forsinket i forhold til sin egen progresjonsplan, sender SESAM en e-postpåminnelse til studenten. Dersom studenten blir ytterligere 10 dager forsinket, oppfordrer SESAM læreren til å skrive en personlig påminnelse til studenten.

Studentene ser ut til å være fornøyd med denne oppfølgingen. Vi antar at denne oppfølgingen vil føre til bedre fremdrift og raskere gjennomføring, men det er foreløpig for tidlig å hevde at det er tilfelle.

NKIs erfaringer ettertraktet i Canada

Det canadiske fjernundervisningsforbundet (Canadian Association for Distance Education) og universitetet i Athabasca (Canada?s Open University) inviterte Morten Flate Paulsen til å holde hovedforedraget og delta i to paneldebatter på en stor internasjonal konferanse i Vancouver. Det canadiske fjernundervisningsforbundet var spesielt interessert i NKIs erfaringer med nettbasert utdanning og mobil læring, mens Canadas åpne universitet ønsket informasjon om hvordan NKI kan gi nettstudentene både stor individuell fleksibilitet og gode samarbeidsmuligheter. Canadierne var også interessert i å lære mer om NKIs forskning på fjernundervisningsfeltet.

Presseklipp om NKIs nettbaserte utdanning

NKI har en egen web-side der det ligger linker til mange artikler som er skrevet om NKIs nettbaserte utdanning. Her er noen flere artikler som er publisert den siste tiden:

Foretrekker nettkurs framfor brev. Digi, 28.02.05.

Increasing number study via Internet. The Norway Post, 21.10.04.

NKI nettkurs i sterk vekst. Digi, 11.04.05.