Årgang 12, nummer 2. Mai 2009

Alle tidligere nummer av Nettskoleavisen er tilgjengelig på nettet via www.nettskolen.com. Alle Nettskolens web-sider kan leses opp med en datamaskinstemme. Klikk på Talesyntese i menyen nede til venstre om du vil høre dette nummeret av Nettskoleavisen.

Innhold

Alle NKIs brevstudenter får nettilgang i juli
Elleve fordeler med å være nettstudent ved NKI
NKI og Encefalon samarbeider om Grunnleggende ernæring
Nettlærer på reise i Asia
NKI-omtale i VG og Budstikka
Omtale på flere språk

Alle NKIs brevstudenter får nettilgang i juli

NKIs undervisningsavdeling har startet et prosjekt som vil gi alle NKIs brevstudenter en egen bruker på Nettskolen i løpet av juli måned. Det medfører at alle brevstudentene kan logge seg på Nettskolen hvis de ønsker det. Selv om brevstudentene kan fortsette å studere som før, oppfordrer vi dem til å prøve ut alle fordelene og benytte den merverdien og tilleggslæringen Nettskolen gir.

Alle lærerne har nettilgang og erfaring med nettstudenter. Stadig flere vegrer seg mot å få nye brevstudenter. Når alle studentene får nettilgangen vil lærernes arbeid blir lettere og mer oversiktlig fordi de får tilgang til oppdaterte og fullstendige lister over alle sine studenter på sine nettsider. Lærerne slipper å føre manuelle lister over innleveringer og de kan registrere brevstudentenes karakterer på nettet. I tillegg vil de få en mye bedre og fullstendig oversikt over utbetalt og opptjent lønn.

NKIs studenter kan starte et kurs når som helst og fullføre i det tempoet som passer dem. Det medfører at antall studenter varierer med årstider og konjunkturer. Likevel viser figuren at NKIs studentmasse har ligget relativt stabilt mellom 11000 og 14000 siden årtusenskiftet.
Figuren viser også at antall nettstudenter øker kraftig på bekostning av brevstudentene. Det er 76 % av NKIs nåværende studenter som er meldt inn som nettstudenter. Figuren viser imidlertid ikke at ytterligere 4 % har konvertert fra brev til nett slik at vi faktisk har 80 % nettstudenter. De resterende 20 % har foreløpig ikke tilgang til Nettskolen, og de består hovedsakelig av studenter på kurs som ikke tidligere har vært tilbudt som nettkurs og studenter på kombinertundervisning. De aller fleste av disse studentene har imidlertid bestilt kursene sine via NKIs nettsider. Dessuten har vi e-postadressen til de aller fleste og kommuniserer i stor grad med dem via e-post.
Graf som viser utviklingen i antall studenter totalt (øverst), nettstudenter (økende) og brevstudenter (synkende)
Fra høsten 2008 har undervisningsavdelingen gjennomført en svært vellykket prøveperiode, der de har tilbudt mange brevstudenter å få nettilgang. Foreløpig er det ca 300 brevstudenter som har takket ja til denne nettilgangen og det er nå studenter med nettilgang på alle NKIs kurs og studier. Prøveperioden har også avdekket at brevstudentene er fornøyde med å få nettilgang og at vi ikke har vært flinke nok til å informere dem om fordelene ved å være nettstudent. Her er noen eksempler på spørsmål som har dukket opp under prøveperioden:

Må nettstudentene sitte foran PC-en hele tiden?
 
Nei, på ingen måte. Nettstudentene bruker den meste av tiden til å lese lærebøker og annet skriftlig materiell. Dessuten er de fleste nettsidene laget for å kunne skrives ut på papir. Det finnes mange nettstudenter som er fornøyde med å logge seg på Nettskolen bare når de skal sende inn oppgavebesvarelser og når de skal lese lærernes tilbakemeldinger.

Koster det mer å ta nettkurs?
 
Nei, prisen har hele tiden vært den samme uansett om man valgte brev- eller nettversjonen av kursene. Dersom NKI skulle ta hensyn til de reelle kurskostnadene, måtte brevkursene koste mer enn nettkursene.

Kan jeg være nettstudent når jeg tar kombinertundervisning?
 
Ja, det er ingen grunn til at kombinertstudentene ikke skal få nytte av den merverdien og tilleggslæringen Nettskolen gir.

NKIs prosjektgruppe: Nettilgang til alle

Elleve fordeler med å være nettstudent ved NKI

 1. Du kan enkelt kontakte dine lærere og studieledere på NKI.
 2. Du får raskere tilbakemelding fra lærerne.
 3. Du får enkelt tilgang til nyttig informasjon om dine kurs og studier når du trenger det, for eksempel tidligere gitte eksamensoppgaver med løsningsforslag.
 4. Du vil få en e-post hver måned med personlig informasjon om din studieprogresjon og planlagte fremdrift.
 5. Du kan bruke NKIs planleggingsverktøy for å få bedre oppfølging mot studiemålene dine.
 6. Du får en komplett oversikt over hvor langt du er kommet i studiene, dine karakterer og eksamensresultater.
 7. Du får en komplett oversik over alle dine besvarelser og lærernes tilbakemeldingene i en egen mappe.
 8. Du får tilgang til kursforum der du kan få hjelp og motivasjon fra andre studenter.
 9. Du kan velge å samarbeide med læringspartnere over hele landet. Alt samarbeid er frivillig.
 10. Du får tilgang til din egen arbeidsmappe der du kan lagre dine dokumenter, og de vil være tilgjengelig for deg uansett hvilken PC du arbeider fra.
 11. Du kan lage en personlig presentasjon og gjøre den tilgjengelig i NKIs katalog på www.nki.no/pp

NKI og Encefalon samarbeider om Grunnleggende ernæring

NKI samarbeider med Encefalon om et nytt studium i Grunnleggende ernæring. Det gir 30 studiepoeng og kan inngå i Bachelor i Ernæringsfysiologi og Master i Klinisk ernæring. I denne forbindelsen har Nettskoleavisen intervjuet Ivar Sjaastad. Han er rektor for Encefalon og har det faglige ansvaret for all virksomhet ved høyskolen.

Kan du fortelle litt om det nye nettbaserte studiet i Grunnleggende ernæring?
 
Det er en rekke utfordringer i ernæringsfaget, slik som overspising, feilernæring og ernæring ved høy fysisk aktivitet. Vår ernæringsstatus påvirker vår helse og trivsel, og myndighetene er svært opptatt av at befolkningen får hevet kunnskapene om ernæring. Dette studiet gir derfor kunnskap om en rekke viktige ernæringstemaer, og vi har lagt vekt på at kunnskapen skal være anvendelig. Når du har tatt studiet, kan du vurdere ulike typer kosthold, og hvordan du kan gi råd for å fremme bedre helse.

Ivar Sjaastad
Studiet gir deg innsikt i en rekke ernæringstemaer. Vi kan i denne sammenheng nevne at man vil lære hvordan kroppen tar opp og omsetter næringsstoffer, vitaminer og mineraler, effekten av ulike typer dietter, spesielle ernæringsbehov hos unge, gravide og gamle.

Studiet er nyttig for alle med interesse for ernæring og egner seg spesielt hvis du jobber i helseorientert bransje. Kunnskap om mat og helse er også nyttig hvis du jobber med barn, gamle eller innvandrere. Dersom du jobber i matbransjen vil du få ny og nyttig kunnskap, og for dem som jobber i helsevesenet er studiet direkte relevant.

Krever studiet mye forkunnskaper?
 
Nei, det gjør ikke det. Vi har bygget det opp slik at studentene får en grunnleggende innføring i fagene som ikke krever mye forkunnskaper. Bestått videregående skole holder, og ut over dette tar vi studentene med på en spennende reise i ernæringsfaget. Vi starter i det enkle og bygger det ut. Du kan se på filmen under, den er representativ for introduksjonsfilmer som ligger i studiet. For de som har stor interesse for ernæring og har kapasitet til et lengre studium, anbefaler vi Bachelor i ernæringsfysiologi.Studiet inneholder en del videoer slik som denne frokostfilmen.
Hvordan samarbeider NKI og Encefalon om dette studiet?
 
Gjennom samarbeidet vil vi kombinere kompetansen i to solide institusjoner, slik at studentene møter et meget godt faglig studietilbud. Hele studiet inkludert eksamen foregår på NKIs nettportal. Encefalon er faglig ansvarlig for opplegget og utsteder vitnemål/karakterutskrift når eksamen er bestått. Vi forestår veiledning av studentene og NKI bruker våre lærere. Helen Engelstad Kvalem er allerede i gang med veiledningen etter at hun fullførte NKIs kurs Lærer i fjernundervisning i vinter. Det er også Encefalon som tar seg av alt som har med lånekassen å gjøre.

Encefalon tilbyr også Bachelorstudium i ernæringsfysiologi, og Grunnleggende ernæring kan inngå direkte i dette studiet. I tillegg har Encefalon nettopp inngått avtaler som gjør at du kan bygge videre på bachelorgraden til en Master i Klinisk ernæring. Institusjonene samarbeider også om Medisin Grunnfag.

Tror du det er mulig å rekruttere studenter fra Sverige eller Danmark til kurset Grunnleggende ernæring?
 
Ja, det er en spennende mulighet. Utfordringene innen ernæring er like store i den danske og svenske befolkningen, og kulturelt er vi nordmenn og våre skandinaviske brødre og søstre svært like. Det skulle derfor ligge godt til rette for å tilby studiet både til svensker og dansker. Det er utfordringer knyttet til det å etablere studier i utlandet, men med den kompetansen våre institusjoner samlet sett har tror vi det er en god mulighet.

Nettlærer på reise i Asia

Det er ikke bare studentene som nyter godt av NKIs fleksibilitet. Vi har nettlærere som er mer eller mindre fastboende i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Spania og Karibia. I tillegg er det flere som har vist at det går an å kombinere jobben som nettlærer med lengre ferieopphold i utlandet.

I vinter var Hæge Johannessen www.nki.no/pp/johannessenh nettlærer mens hun gjennomførte en lengre rundtur i Asia. Likevel klarte hun å håndtere sine 50 nettstudenter på en utmerket måte og opprettholde sin gjennomsnittlige responstid på to dager. Hun underviser til daglig i Skolefritidspedagogikk på Nettskolen i tillegg til sin jobb som universitetslektor på Universitetet i Agder. Nettskoleavisen har gjort dette e-postintervjuet om erfaringene hennes som omreisende nettlærer.

Kan du fortelle litt om reisen?
 
Samboeren min og jeg bestilte en tur/retur billett til Bangkok med avreise 3. november og hjemreise 23. januar. Vi hadde løse planer da vi dro, ville ta ting på sparket, det er det som er ferie fant vi ut. Så turen ble til mens vi reiste. I stor grad var det menneskene vi traff underveis som gav oss inspirasjon og gode råd til å ta de valgene vi gjorde. Vi startet i Thailand, besøkte Kambodsja og Laos. Endte så opp i Thailand igjen. Vi måtte ha fem dager i Kuala Lumpur for å fornye oppholdstillatelsen i Thailand. Bildet er fra Kuala Lumpur der vi var på et enormt stort marked med gate på gate med boder med burkaer og hijaber. Nye plagg for meg.
Hæge Johannessen på et marked i Kuala Lumpur
Hvordan fungerte det å være nettlærer på en slik reise?
Jeg hadde med meg NKI-jobben på hele reisen, og det var ingen problemer å finne internettkafeer. I Kambodsja og Laos tok det enormt lang tid å laste opp oppgavene. Jeg satt og ventet og ventet....Så arbeidet tok lengre tid enn jeg var vant til. I Laos så jeg en printer inne på internettkafeen hvor jeg ofte satt. Tenkte at det hadde vært smart å printe ut besvarelsene, så kunne jeg sitte å lese dem en annen plass (skjermene var ofte så dårlige). Jeg printet ut 25 sider og fikk ei regning på 250 kroner. Min feil som ikke hadde spurt på forhånd. Men dette var typisk for Laos, et fattig kommunistisk land hvor alt fra vesten var dyrt. Omregnet til deres pengeverdi og landets levestandart betalte jeg 2500 kr for disse få sidene.

Laos var fasinerende, annerledes. Vi reiste mye rundt med buss i innlandet, så landsby på landsby hvor alle kvinnene satt og rørte i grytene utenfor hyttene sine. De hadde rett og slett ikke elektrisitet. Vi så de satt og pratet rundt bålet dagen lang. Alt gikk i sakte fart. Vi så ingen overvektige personer, og statussymbolet var å eie en moped. Jeg fikk med meg mange tanker på hjemveien...

NKI-omtale i VG og Budstikka

Faksimile fra VG

Faksimile fra Budstikka
Den 17. februar fikk NKI svært positiv omtale i VG. Under overskriften Forelesning i egen stue hadde avisen en dobbeltside om nettbasert utdanning der den blant annet skrev: "NKI har hatt nettbasert utdanning siden 1987, og er nå den skolen i Europa som har holdt på lengst med denne utdanningsformen. I dag er NKI den største nettskolen i Norge med 9500 nettstudenter og 450 ulike studier å velge mellom."

Den 9.03.09 skrev Budstikka følgende notis på førstesiden under overskriften Nettstudier var eneste mulighet: "Nettstudier var min eneste mulighet, forteller Anita Høvik Hole, fersk bedriftsøkonom fra kjøkkenbenken på Gjettum. NKI har snart 10.000 nettstudenter, nær 500 av dem i Asker og Bærum".

Dette ble fulgt opp med en tosiders omtale av NKI under headingen NKI Fjernundervisning bygger unikt nettsamfunn. Hovedartikkelen poengterer at NKIs åpne studentkatalog inneholdt over 1050 studentpresentasjoner etter 6 måneders drift. Artikkelen hadde overskriftene Gir usynlige studenter et ansikt og følgende innledning:
"Litt Facebook. Åpen studentkatalog på nettet gjør usynlige fjernstudenter mer synlige.
 
De er kunnskapstørste, og de er mange. Dobbeltarbeidende småbarnsmødre foran hjemme-pc-en til sent på kveld, unge globetrottere som kombinerer studier med reiser og utenlandsopphold, og studenter fra utlandet som jobber hardt for å skaffe seg en norsk utdanning. Bevegelseshemmede, ms-pasienter og folk med synsproblemer, dysleksi og sosial fobi. Oljearbeidere i Nordsjøen, soldater og fengselsfanger på Ila, også. Nettstudentene finnes over alt, og møtes sjelden."

Omtalen inneholdt også uttalelser fra Anita Høvik Hole som nettopp er ferdig med Bedriftsøkonomistudiet og Ragnhild B. Nes som underviser i Psykologi.

Lederartikkel i Budstikka

Den 10.03.09 fulgte Budstikka opp med en lederartikkel med overskriften Nettstudier et viktig supplement der de blant annet skrev:

Budstikka kunne mandag fortelle at interessen for å studere via internett er stadig stigende. NKIs nettskole på Bekkestua er blant de store på nettstudier i Norge, og har i dag nær 10.000 aktive studenter. Godt over 400 av disse har adresse i Asker og Bærum. Tallet er dermed høyere enn kommunenes andel av innbyggertallet i Norge - 3,4 prosent - skulle tilsi. Dette til tross for Asker og Bærums naboskap med Oslo og Hovedstadens mange muligheter for studier ved universitet og høyskoler.

Likevel er det liten grunn til å la seg overraske over at Asker og Bærum er overrepresentert på en slik statistikk. Studier på nettet er en god - ofte kanskje den eneste - mulighet for mennesker som er utsatt for den såkalte "tidsklemma". Slike finnes det mange av i våre to kommuner. De kan være dobbeltarbeidende småbarnsforeldre, voksne som har jobb, men også behov for etter- eller videreutdanning, eller unge som kombinerer sine studier med reiser og utenlandsopphold.

Det er hyggelig å registrere at NKI fører an i utviklingen av nettstudier i Norge, og at dette ikke bare innebærer utvikling av det faglige innholdet. En spennende nyvinning fra selskapets side er den elektroniske studentkatalogen, et Facebook-liknende nettsamfunn der studentene kan presentere seg for hverandre, for familie og venner og ikke minst for mulige fremtidige arbeidsgivere."

Omtale på flere språk


Faksimile fra Learning Review España
Nettskoleavisens redaktør, Morten Flate Paulsens, ble intervjuet om nettlærernes arbeidsbelastning og nettbasert læring i Learning Review España No 5, 2009. Den spanske utgaven av intervjuet ligger ute på nettet med overskriften La educación online exitosa debe ser robusta y sustentable. Intervjuet er også tilgjengelig på engelsk.

I tillegg ble Paulsens artikkel om e-læring i små og mellomstore bedrifter Successful E-learning in Small and Medium-sized Enterprises publisert i det europeiske fagtidsskriftet EURODL. Artikkelen har fått mye oppmerksomhet på nettet og er for eksempel kommentert i diverse blogger på blant annet engelsk, kinesisk, tysk og nederlandsk. Den anerkjente kanadiske bloggeren Stephen Downes karakteriserer artikkelen slik A good paper that looks at the practical application of online learning in small to medium sized enterprises (SMEs) and observes the results.